projecten

Gesteunde doelen in 2015

Stichting Vrouwen in Zeeland Helpen heeft in 2015 weer mooie doelen mogen steunen.

Microkrediet project Togo:  Steun aan vrouwen door middel van micro krediet om een eigen bedrijf te kunnen starten.

Stichting Ondersteuning voor Roemeense Kinderen (SOK): aankoop en transport van rolstoel.

Stichting Juntos: project Nicaragua

Stichting Ya Yamo: bijdrage voor de bouw van een Health Care Home in Indonesië.

Stichting De Figurant: Deze stichting helpt onder andere kinderen in Uganda naar school te gaan, geeft voedselhulp in het lokale ziekenhuis en werkt mee aan adopties binnen Uganda.

Stichting De Navigators: Initiatief van 24/7 prayer om jongeren te helpen gebedsinitiatieven te starten.

EO Metterdaad – Weeskinderen Mozambique: Steun aan weeskinderen in Mozambique om naar school te kunnen gaan.

EO Metterdaad – Vluchtelingen in Libanon: Bijdrage voor hulp aan vluchtelingen in Libanon.

Zending over de Grenzen voedselpakketten: Bijdrage voor voedselpakketten in Oost-Europa.

Bekijk ook een overzicht van de inkomsten en uitgaven

Gesteunde doelen in 2014

Stichting Vrouwen in Zeeland Helpen heeft in 2014 veel doelen kunnen steunen, zoals:

Zambia: Gift voor de bouw van een kerk en het interieur hiervan. Ook is de auto, die door stichting Vrouwen in Zeeland Helpen is geschonken, gerepareerd.
Albanie: Gift voor bijbels en een koe namens de stichting New Impact.
KNGF: Gift voor KNGF voor een blinde geleide hond.
ZOA: Gift voor de stop van ebola.
EO Metterdaad: Gift aan schoolkinderen in Tanzania.
St. World Vision: Gift voor vluchtelingen in Syrië.

Een gift van Talent is gebruikt voor microkredieten in Togo. De inzet voor de microkredieten heeft een positieve uitwerking gehad, er nemen nu zo’n 30 vrouwen deel aan het programma.

Microkrediet Togo resultaat
Vier verschillende bedrijfjes waarin vrouwen investeren met de lening van het microkrediet programma in Togo. Van links naar rechts: Groente verkoop, naaiatelier, houtskoolverkoop, pottenbakster die ‘klei-kookstellen’ maakt en verkoopt.

Ook heeft het ondersteunen van kleine doelen een positieve werking. Zo kan dankzij onze steun een gehandicapt meisje in Roemenië weer in een goed aangepaste rolstoel rijden.

Modepresentatie en info over de projecten

Op dinsdag 16 september geeft stichting Vrouwen in Zeeland Helpen een presentatie over haar projecten, zoals Togo, tijdens een bijeenkomst van de Passage in Grijpskerke. Daarnaast kunt u genieten van een modepresentatie met de nieuwe collectie winterkleding. Deze 2e hands kleding is vervolgens te bewonderen en te koop in inloophuis Talent in Middelburg.

Dinsdag 16 september
Passage, Grijpskerke

Project Togo kliniek

Vorig jaar oktober berichtten we u over ons nieuwe project, namelijk het financieel ondersteunen van de bouw van een nieuwe kliniek in Noepe (Togo) waar de Zeeuwse Ellen de Pagter en haar man Wilson werkzaam zijn. Nu zijn we een jaar verder en wordt het tijd dat we vertellen over de ontwikkelingen.

Omdat het werken in het oude gebouw met een lekkend dak en te weinig kastruimte eigenlijk niet te doen was, is er eerst gewerkt aan een flinke opknapbeurt. Nu kan er met droge voeten gewerkt worden. De materialen worden later weer hergebruikt bij het nieuwe ziekenhuis.

Inmiddels is Arjan de Nooijer, een architect uit Nederland, naar Noepe geweest en heeft gekeken wat de mogelijkheden zijn voor een ontwerp van een nieuwe kliniek.
Hij heeft de eerste opzet besproken met het team in Togo en weer terug in Nederland heeft hij een zo functioneel mogelijk ontwerp gemaakt voor het nieuwe ziekenhuis. Een ronde wachtruimte zal toegang gaan geven aan vier gebouwen: een algemene administratie, een afdeling voor moeder en kind, één voor meerdaagse opnames en een gebouw voor operaties en bevallingen. Er komt een speciaal tropendak op de gebouwen en middenin wordt een binnentuin aangelegd.
De plannen zijn pas geleden gepresenteerd aan de medewerkers van Talent en het zag er allemaal erg mooi uit!

De kosten voor de bouw van de nieuwe kliniek zijn 40.000 euro. Dit hele bedrag willen we uit de opbrengst van Talent bij elkaar brengen. De eerste 10.000 euro hebben we vorig jaar al geschonken en nu hebben we weer 5.000 euro kunnen geven. Nog eens 5.000 euro is gedoneerd voor de school die geld nodig heeft voor onderhoud. De nieuwe studenten van de school hebben in september bij het begin van het nieuwe studiejaar een Bijbel gekregen, die we vanuit Talent betaald hebben.

We willen u allemaal hartelijk bedanken, want zonder uw inbreng of bezoek aan onze winkel was dit niet mogelijk!

Ons nieuwe project: Togo – een nieuw ziekenhuis

Als stichting ‘Vrouwen in Zeeland Helpen’ zijn we intussen op zoek gegaan naar een nieuw project dat we met de opbrengst van Talent kunnen ondersteunen. We hebben opnieuw een Zeeuwse vrouw gevonden. Ellen Wilson- de Pagter is als pionierster werkzaam voor Youth With A Mission (YWAM) en werkt op de campus van de University of the Nations in Noepe (Togo, West-Afrika).
YWAM heeft als missie: God kennen en Hem bekend te maken. Naast deze missie zijn er grote plannen waaronder het bouwen van een nieuw ziekenhuis waar nu nog maar een kleine kliniek voor de plaatselijke bevolking is. Men wil graag volledige medische hulp kunnen bieden aan zowel de lokale bevolking als de mensen die op de campus van de YWAM wonen. De lokale bevolking zal tevens de mogelijkheid geboden worden om een medische opleiding te volgen.
De meeste patiënten op dit moment zijn vrouwen en kinderen. De eerste focus in de bouw van het hospitaal zal daarom de kinder- en kraamafdeling zijn. De locatie van het ziekenhuis is bepaald, de plannen worden nu uitgewerkt. Maar wat belangrijk is, er is geld nodig.
We hebben hen als begin al het mooie bedrag van 10.000 euro kunnen overmaken!! We hopen de komende tijd daar nog een mooi bedrag aan toe te kunnen voegen.