Info

Over stichting Vrouwen in Zeeland Helpen

Stichting Vrouwen in Zeeland Helpen werkt vanuit een christelijke levensovertuiging met als doel de medemens te helpen zowel dichtbij als ver weg.

Met de opbrengst van het inloophuis en 2e hands winkel Talent, ondersteunt de stichting diverse projecten. Zo willen wij onze medemens ondersteunen in praktische zin. Kortom wij trachten op deze wijze een stukje invulling te geven aan onze diaconale opdracht.

Tevens organiseert de stichting workshops bloemschikken. De deelnemers aan de workshops komen vanuit diverse kerken, maar ook van buiten een kerkelijke gemeente. De Christelijke Gereformeerde kerk in Middelburg ondersteunt dit initiatief al geruime tijd, o.a. door het ter beschikking stellen van de ontmoetingsruimte.

Lees hier de doelstelling van stichting Vrouwen in Zeeland Helpen.

Bekijk hier de inkomsten en uitgaven stichting Vrouwen in Zeeland Helpen.

Zie hier de gesteunde projecten van 2017.

Wilt u ons financieel steunen?

Uw gift is welkom op rekeningnummer:
IBAN NL85 RABO 0145 7505 31
Rabobank Middelburg
t.n.v. Stichting Vrouwen in Zeeland Helpen

– Wij zijn ANBI gecertificeerd ANBI logo
Fiscaal nummer ANBI: 819974626

Stichting Vrouwen in Zeeland Helpen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 20145249 te Middelburg.

Het bestuur van de stichting

Voorzitter: Suzan Louwerse
Penningmeester: Tineke van Oosten
Secretaris: Nel van de Stoep
PR: Rina de Rijke